Home

Welkom bij de Regio Apotheek Vechtdal PKA-DAP BV, waarbij "PKA-DAP" staat voor Poliklinische Apotheek-Dienstapotheek

 

Voorheen was dit Dienstapotheek Reest&Vecht die op 1 januari is opgegaan in deze nieuwe onderneming. De aanleiding hiervoor is de start van een poliklinische apotheekfunctie in het nieuwe ziekenhuis van Hardenberg: Saxenburgh Medisch Centrum. In dit nieuwe ziekenhuis komen er 4 apotheekfuncties bij elkaar op 1 oppervlakte: De Ziekenhuisapotheek en de Apotheek voor de oudereninstellingen (samen Regio Apotheek Vechtdal BV), de poliklinische apotheek en de dienstapotheek verenigd in Regio Apotheek Vechtdal PKA-DAP BV. 

 

 

 Algemene informatie

Voor spoedeisende vragen en medicatie kunt u buiten de normale openingstijden van uw eigen apotheek terecht bij uw dienstapotheek: Regio Apotheek Vechtdal PKA-DAP BV. Deze dienstverlening is ervoor om de consument in spoedeisende omstandigheden te voorzien van medicijnen.

De Kosten

Voor elk recept dat u bij een apotheek inlevert, betaalt u de kosten van het geneesmiddel en de kosten van de zorg. Deze kosten vallen onder uw wettelijke eigen risico. In 2021 is dit eigen risico vastgesteld op € 385. Daarnaast kan het zo zijn dat u zelf bij het afsluiten van uw zorgverzekering gekozen heeft voor een aanvullend hoger eigen risico.

De zorg is gecontracteerd maar niet alles wordt vergoed

Zorgverzekeraars en dienstapotheken zorgen er samen voor dat u overal in Nederland in avond-, nacht- en weekenduren terecht kunt voor spoedmedicatie. Regio Apotheek Vechtdal PKA-DAP BV heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten voor geneesmiddelen zodat wij uw rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen indienen.

Indien u echter bepaalde hulpmiddelen nodig heeft, kan het zijn dat u hiervoor de rekening wel bij ons moet betalen en daarna zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij teststrips voor bloedglucosemeters of verbandmateriaal.

Onze medewerkers informeren u hierover en vertellen u ook als een bepaald geneesmiddel niet wordt vergoed. Niet alle geneesmiddelen komen namelijk in aanmerking voor vergoeding. Denk hier bijvoorbeeld aan een vingerspalk die u bij de arts heeft gekregen. Deze wordt door de dienstapotheek aan de huisartsenpost geleverd en u ontvangt hiervoor een nota van de dienstapotheek. 

Spoedzorg is duurder

Het tarief van Regio Apotheek Vechtdal PKA-DAP BV voor onze dienstverlening bedraagt vanaf 1 augustus 2021 € 43,64 (dit was voorheen € 44,74)  per receptregel (incl 9%BTW). Dit is exclusief de kosten voor het medicijn.

Dit tarief is nog steeds hoger dan u overdag in uw eigen apotheek betaalt.

De redenen hiervoor zijn:

- hogere personeelskosten vanwege werktijden in avond-, en weekenduren

- geringer aanbod recepten

U betaalt voor een recept bij een dienstapotheek meer zorgkosten dan voor een recept in uw eigen apotheek. Maar u krijgt daarmee wel de spoedzorg die u nodig hebt.

Regio Apotheek Vechtdal PKA-DAP BV is een maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk. Wat u betaalt is nodig om uw zorg te kunnen leveren.

 

Huisapotheek

Wij verzoeken u uw “normale” recepten tijdig bij uw eigen apotheek in te leveren. Het assortiment van de dienstapotheek is beperkt en gericht op spoedeisende situaties. Ook raden wij u aan neussprays, babyvoeding, luiers en eenvoudige pijnstillers als paracetamol zelf in huis te hebben.

Onder het tabblad Informatie wordt uitgelegd voor wie en waarom de dienstapotheek is opgericht.

Een routebeschrijving vindt u onder het tabblad Contact.

De dienstapotheek is een samenwerkingsverband tussen verschillende apothekers en apotheekhoudende huisartsen uit uw regio. De gegevens van de betreffende apothekers en apotheekhoudende huisartsen vindt u onder het tabblad Deelnemers.

Vergeet u bij een bezoek aan de dienstapotheek niet uw verzekeringsgegevens, contant geld of een pin pas mee te nemen? Wanneer uw benodigde medicatie voor vergoeding in aanmerking komt, kan dienstapotheek “Reest & Vecht” deze kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

IBAN-rekeningnummer

Op ons rekeningpapier staat onder het rekeningnummer ons IBAN-rekeningnummer vermeld:

NL35 RABO 0198 2619 93.

Moet u een betaling vanuit het buitenland overmaken, onze BIC-code is: RABONL2U.

Adresgegevens

Jan Weitkamplaan 4A
7772 SE Hardenberg

T:+31(0)523 27 67 12

regioapotheek@sxb.nl

De routebeschrijving vindt u bij de "Contact" pagina.

 

 

Openingstijden

Op doordeweekse dagen vanaf 18.00 uur tot de volgende morgen 8.00 uur.

In het weekend van vrijdagavond 18.00 uur tot aan maandag morgen 8.00 uur.

LET OP: tijdens de nachtelijke uren is de assistente NIET aanwezig, maar telefonisch bereikbaar.

Alleen spoedrecepten, door de arts uitgeschreven worden op afroep afgeleverd.

Ook op feestdagen is de dienstapotheek de aangewezen plek voor uw spoedmedicatie.